Danske Dramatikere
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
Telefon 33 45 40 35
admin@dramatiker.dk
udskriv denne side
 

Arrangementer

Sekretariatet arbejder på at skabe netværk og fællesplatforme for dramatikere og manuskriptforfattere, og målet er at afholde min. 2 arrangementer pr. halvår i form af seminarer, udflugter, fyraftensmøder, debatter o.lign. 
 
Hvis du har en idé eller kender til et projekt, som du tror sekretariatet vil kunne finde spændende og relevant at indgå samarbejde om eller støtte, kan vi kontaktes på admin@dramatiker.dk - Mrk. "Arrangementer".
 

Danske Dramatikere - Autorhuset - Nørre Voldgade 12, 2. th. - 1358 København K - Tlf. 33330888/ 33454035 - admin@dramatiker.dk