Danske Dramatikere
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
Telefon 33 45 40 35
admin@dramatiker.dk
udskriv denne side
 

Bliv medlem

Dokumenter til download

Indmeldelsesskema

Danske Dramatikeres medlemmer lever af at skrive, oversætte eller bearbejde dramatik til film, teater, radio og tv.
Danske Dramatikere repræsenterer også arvinger.

Medlemskab kræver
 
  • at dramatikeren enten har fået et skuespil eller andet dramatisk arbejde opført på et offentligt teater, på tv eller i radio;
  • at dramatikeren har skrevet et originalt filmmanuskript til en film, som er blevet vist i Danmark;
  • at dramatikeren har modtaget manuskriptstøtte fra Det Danske Filminstitut, Dansk Novellefilm eller en dansk tv-station.
  • at dramatikeren har gennemført Dramatikeruddannelsen i Århus, Den Danske Filmskoles Manuskript-uddannelse i København eller lignende uddannelse efter bestyrelsens godkendelse.
  • Oversættere og bearbejdere af udenlandske såvel som danske værker af den under punkt 1 og 2 nævnte art.
  • Studerende, der er under uddannelse på Den Danske Filmskoles manuskriptlinie, Dramatikeruddannelsen eller på andre lignende uddannelser efter bestyrelsens godkendelse.
  • Arvinger efter dramatikere eller manuskriptforfattere, der opfylder mindst én af de under pkt. 1-5 nævnte betingelser. Er der flere arvinger, sker optagelse når disse skriftligt har meddelt forbundet, hvilken arving de har udpeget til at varetage deres interesser i forbundet.


Ansøgning
Udfyld indmeldelsesskemaet og indsend det til forbundet. Ansøgning behandles ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Se forbundets vedtægter for de specifikke optagelseskriterier.

Medlemmer af forbundet kan rekvirere et medlemskort på forbundet, som giver adgang til en række medlemsfordele.

Danske Dramatikere - Autorhuset - Nørre Voldgade 12, 2. th. - 1358 København K - Tlf. 33330888/ 33454035 - admin@dramatiker.dk