Danske Dramatikere
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
Telefon 33 45 40 35
admin@dramatiker.dk
udskriv denne side
 

Direktør J.P.Lunds og hustru, F. Bugges Legat

Nu kan alle dramatikere og forfattere, der ved ansøgningsfristens udløb ikke er fyldt 35 år, søge J.P. Lunds og Hustru, f. Bugges Legat

 

Ansøgning:

Skriv på max. 2 A4 sider lidt om dig selv og dit virke og hvad du mener, gør netop dig kvalificeret til at modtage dette legat.
Ansøgningen skal derudover indeholde oplysninger om CPR-nr./SE-nr., girokonto og/eller bankkontonummer og gerne en mailadresse. Ansøgninger indeholdende alle forespurgte oplysninger vil have fortrinsret over for mangelfulde ansøgninger.

 

Ansøgningen sendes til admin@dramatiker.dk senest 31. marts 2018

 

Blandt de indløbne ansøgninger indstiller Danske Dramatikere til legatet i samarbejde med Dansk Forfatterforening.

Den endelige beslutning træffes af en ekstern bestyrelse.

Forbigåede ansøgere underrettes ikke.

Danske Dramatikere - Autorhuset - Nørre Voldgade 12, 2. th. - 1358 København K - Tlf. 33330888/ 33454035 - admin@dramatiker.dk