Danske Dramatikere
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
Telefon 33 45 40 35
admin@dramatiker.dk
udskriv denne side
 

EMMA GAD FONDEN

Fonden kan kun søges af medlemmer af Danske Dramatikere med mindst 3 års medlemskab.

 

Fonden støtter:

 

Trangslegater samt understøttelse til dramatikere.

Hel eller delvis dækning af kontingent for indeværende år eller restancer fra 2016.

 

Ansøgning:
Ansøgningen bedes indeholde oplysninger om det foregående års indkomst, samt en kort redegørelse for nuværende økonomiske omstændigheder og eventuelt de personlige grunde, der måtte ligge bag ansøgningen.
 

Ansøgningsskemaer findes hér

 

Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2017.

 

Ansøgningen sendes til Danske Dramatikere mrk. "Emma Gad Fonden" - admin@dramatiker.dk 

 

Danske Dramatikere - Autorhuset - Nørre Voldgade 12, 2. th. - 1358 København K - Tlf. 33330888/ 33454035 - admin@dramatiker.dk