Danske Dramatikere
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
Telefon 33 45 40 35
admin@dramatiker.dk
udskriv denne side
 

Juridisk Rådgivning

Dokumenter til download

Derfor har vi brug for ophavsretten

Gennemsigtighedsrapport

Forbundet yder juridisk rådgivning til medlemmerne vedrørende ophavsretlige spørgsmål, der relaterer sig til manuskripter. Derudover forhandler og påtager vi os sager, der opstår i et forløb eller på en produktion både af ophavsretlig og arbejdsretlig karakter.

 

Teater:
Forbundet har agentur på teaterrettigheder, og forbundet forhandler derfor alle medlemmers kontrakter på teaterområdet.

 

Film, tv og radio:
Forbundet yder omfattende rådgivning i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem manuskriptforfattere og producenter/tv-stationer og påtager sig også at forhandle kontrakter på vegne af medlemmerne.

 

Vi opfordrer alle vores medlemmerne til at sende kontrakter ind til forbundet, så vi kan gennemgå og godkende dem inden de underskrives. Dette sikrer en vis standard i kontrakterne både for det enkelte medlem og for branchen i øvrigt.

 

Forbundets Royaltykontor tager sig af opkrævning af royalty og genudsendelseshonorar på vegne af medlemmerne.

 

Forbundet rådgiver ikke i skatte- og a-kasseregler. Medlemmer af forbundet kan dog kontakte Teknisk Landsforbunds A-kasse.

For såvidt angår udenlandske kontrakter rådgiver forbundet kun i begrænset omfang og i forhold til de danske regler.

 

Forbundet fører i få tilfælde retssager dog kun i de tilfælde, hvor sagen har principiel betydning i bredere forstand.

 

Gennemsigtighedsrapport

Danske Dramatikere - Autorhuset - Nørre Voldgade 12, 2. th. - 1358 København K - Tlf. 33330888/ 33454035 - admin@dramatiker.dk