Danske Dramatikere
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
Telefon 33 45 40 35
admin@dramatiker.dk
udskriv denne side
 

Generalforsamling Danske Dramatikere

Kære medlemmer

 

Forbundets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 12. april 2018 kl. 17 i Teknisk Landsforbunds store mødelokale, Nørre Voldgade 12, 3.th., 1358 København K
Regnskab og beretning for 2017 samt dagsorden med liste over opstillede kandidater til bestyrelsen udsendes senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Forslag til bestyrelseskandidater eller forslag til punkter, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være forbundet i hænde senest torsdag den 15. marts 2018.

Danske Dramatikere - Autorhuset - Nørre Voldgade 12, 2. th. - 1358 København K - Tlf. 33330888/ 33454035 - admin@dramatiker.dk