Danske Dramatikere
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
Telefon 33 45 40 35
admin@dramatiker.dk
udskriv denne side
 

Høringssvar fra Danske Dramatikere vedrørende Forslag til bekendtgørelse om biblioteksafgift

Høringssvar 9. marts 2015:
 
Danske Dramatikere har følgende bemærkninger til udkast til Forslag til bekendtgørelse om biblioteksafgift, jf. Kulturministeriets høring med høringsfrist den 9. marts, 2015.
 
Danske Dramatikere vil gerne benytte høringen til at fremkomme med et forslag om et selvstændigt pointsystem for dramatik.
 
Dramatiske tekster udgives og er til rådighed på bibliotekerne i stort omfang, men kun meget få dramatikere modtager i hele deres virke som dramatikere biblioteksafgift for deres udgivelse. Dette skyldes blandt andet minimumsbeløbet i lovforslagets § 16, hvorefter der ikke udbetales beløb under 1.535. Beløbet for dramatiske tekster kommer yderst sjældent over denne beløbsgrænse.
 
I forslag til bekendtgørelse om biblioteksafgift § 7, fremgår det, at bøger tideles et point pr. side dog således, at billedbøger, tegneserier og lyrik tildeles henholdsvis 3 og 6 point pr. side.
 
Dramatiske tekster fylder oftest mellem 45 og 80 sider i trykt form og er ligesom lyrik en meget koncentreret tekstform ofte udelukkende bestående af replikker.
 
De få antal sider medfører, at den enkelte dramatiker ikke når over beløbsgrænsen. Det synes Danske Dramatikere ikke er rimeligt. Teksterne er på linje med al anden litteratur en del af den danske kulturarv og en del af det danske biblioteksvæsen og bør derfor også modtage en del af den afgift, der er en del af systemet.

Danske Dramatikere - Autorhuset - Nørre Voldgade 12, 2. th. - 1358 København K - Tlf. 33330888/ 33454035 - admin@dramatiker.dk