Danske Dramatikere
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
Telefon 33 45 40 35
admin@dramatiker.dk
udskriv denne side
 

GENERALFORSAMLING DANSKE DRAMATIKERE

 

 

Danske Dramatikere afholder ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2017 kl. 17.00 

i Teknisk Landsforbunds store mødelokale, Nørre Voldgade 12, 3.th., 1358 København K.

 

Dagsorden, bestyrelsens beretning, forbundets årsregnskab, forslag til vedtægtsændringer, bestyrelsens arbejdsprogram, bilag til dagsordenspunkt 10, samt fuldmagtsblanket er sendt til alle medlemmer.

 

Forbundet byder på lidt at spise og drikke efter generalforsamlingen.

 

Udgifter til transport kan for medlemmer, der bor uden for København, refunderes med, hvad der svarer til udgiften til en almindelig togbillet.

 

Tilmelding til generalforsamlingen på admin@dramatiker.dk eller på tlf. 33454035 senest torsdag den 20. april.


 

Danske Dramatikere - Autorhuset - Nørre Voldgade 12, 2. th. - 1358 København K - Tlf. 33330888/ 33454035 - admin@dramatiker.dk