Jura & rådgivning

Danske Dramatikere forhandler kontrakter mellem medlemmer og producenter/tv-stationer, teatre mv. Vi yder juridisk rådgivning til medlemmer vedrørende ophavsretlige, manuskriptrelaterede spørgsmål. Vi påtager os desuden ophavsretlige og arbejdsretlige sager, der opstår i et forløb eller på en produktion.Danske Dramatikere rådgiver ikke i skatte- og a-kasseregler. Hvad angår udenlandske kontrakter rådgiver forbundet kun i begrænset omfang og kun i forhold til de danske regler. Forbundet fører i få tilfælde retssager, dog kun i tilfælde, hvor sagen har principiel betydning.

Dramatikkens Hus: Den norske model

Dramatikkens Hus: Den norske model

“Vi reduserer risikoen for institusjonene. Ved at vi går inn og arbeider med dramatikerne, vil kvaliteten være høyere og dermed den kunstneriske (og kommersielle) risikoen i prosjektet lavere når teatret går inn.”

læs mere

FAQ

Her kan du læse svarene på 10 spørgsmål, Danske Dramatikeres jurister ofte bliver stillet.
 

Overenskomster og aftaler

Danske Dramatikere har overenskomster omhandlende film og teater, herunder også amatørteater. Du kan læse overenskomsterne her.

Devising

Devising er et engelsk udtryk, som betyder at udarbejde, finde på eller spekulere sig frem til en løsning på et problem. Når begrebet bruges i dramahenseende, bliver en forestilling eller et manuskript skabt i samarbejde mellem eksempelvis dramatikeren, instruktøren og skuespillerne.

Devising er ikke det samme som improvisation, da fore-stillingen typisk udarbejdes indenfor en fast ramme og med et overordnet tema, hvor de involverede parter på forhånd er enige om, hvad der skal med i forestillingen. Der er således tale om en teaterproduktion, hvor en forestilling udvikles og produceres af deltagerene undervejs i processen. Der tages ikke udgangspunkt i en tekst på forhånd i processen.

Et devisingforløb kan eksempelvis ske i form af gruppearbejde, hvor alle byder ind med noget, som til sidst samles, hvorefter deltagerne i fællesskab bliver enige om den endelige forestilling.

Såfremt der engageres en manuskriptforfatter til at skrive et manuskript til en devisingforestilling, og manuskriptforfatteren er den eneste skrivende på forestillingen, mener Danske Dramatikere ikke, at der er tale om en devisingfore-stilling, og derfor bør eksempelvis instruktør og skuespillere ikke få andel i manuskriptrettighederne. Dette gælder også selvom eksempelvis instruktør og skuespiller mundtligt har bidraget med idéer eller oplæg til scener mv.

Der kan selvfølgelig være situationer, hvor det er aftalt på forhånd, at manuskriptforfatteren kun skal skrive en del af manuskriptet eller et treatment, hvorefter resten af fore-stillingen udvikles som devising. Her deles manuskriptrettighederne mellem de implicerede parter.

I forbindelse med fordeling af rettigheder anbefaler Danske Dramatikere, at dramatikeren, i de tilfælde, hvor der reelt er tale om devising, får skrevet ind i sin kontrakt, at alle rettighedshavere til manuskriptet senest på premieredatoen skal opnå enighed om fordelingen af manuskriptrettighederne med henblik på videresalg og videreudnyttelse af manuskriptet. Hvis der ikke er opnået enighed om fordeling af rettighederne, vil hver enkelt rettighedshaver kunne modsætte sig enhver form for fremtidig udnyttelse af manuskriptet. Det er ligeledes vigtigt, at der indgås aftale om krediteringen.

Danske Dramatikere forhandler og udarbejder medlemmernes teaterkontrakter, og vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om der reelt er tale om devising. Dette vil naturligvis altid ske i dialog og i samarbejde med det enkelte medlem.

Læs mere i Torunn Kjølner: “Noget om devising”. I: DRAMA, Nordisk Dramapædagogisk Tidsskrift. Nr. 1 (2000).

Susanne Godske, sekretariatschef Danske Dramatikere
Birna Mohr, jurist Danske Dramatikere